top of page

Klientu plūsmas skaitītāji

Klientu skaitītāji ir iekārtas, kas veic klientu plūsmas datu uzskaiti. Iegūtos datus ir iespējams izmantot, lai veiktu analīzi un uzlabojumus veikala darbībā – personāla noslodzes sadalījumā, veikala darba laika optimizēšanā, mārketinga aktivitāšu rīkošanā u.c.

image.png
bottom of page